Pécsi Tudományegyetem

Grastyán Endre Szakkollégium

 

 

Egyéb

FELVÉTELI 2019/2020

A PTE Grastyán Endre Szakkollégium felvételt hirdet
a 2019/2020-as tanév őszi szemeszterében

 

Felvételizhet minden, a Pécsi Tudományegyetem bármely karán és évfolyamán tanuló nappali tagozatos, graduális vagy doktori képzésben résztvevő hallgató!

 

 

 

A jelentkezés módja: A jelentkezési lapot a mellékletekkel együtt a grastyanfelveteli@gmail.com címre kérjük elküldeni.  

 

Minden dokumentumot elektronikus formában kell beadni!

 

 

 

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 30.

 

Felvételi elbeszélgetés: Kiértesítés szerint, október első hetén.

 

 

 

Beadandó dokumentumok: 

 

1.    Kitöltött jelentkezési lap

 

2.    Szakmai önéletrajz és

 

3.    Korábbi tudományos munka igazolása (demonstrátor, diákköri szereplés, konferenciák, publikációk)

 

4.    Részletes kutatási– és munkaterv, illetve a szakkollégiumi tagsággal kapcsolatos elképzelések vázlata (1-2 gépelt oldal terjedelemben)

 

5.    Egy szaktanári ajánlás (tanszékvezető/kutatásvezető/konzulens)

 

6.    Index-másolat az utolsó két lezárt félévről

 

7.    Nyelvtudást igazoló dokumentumok

 

 

 

A hiányos pályázatokat a szakkollégiumi tanácsnak nem áll módjában elbírálni!

 

 

 

Minden érdeklődő hallgatót szeretettel várunk!

 

 

 

 

 

 

 

Felhívás plakát: itt 

 

Jelentkezési lap: itt

 

rovat: 

NTP-SZKOLL-18-0041 keretében megvalósított "Énünk a múlt a jelen és a jövő tükrében" című program összefoglalója

 

Az NTP-SZKOLL-18-0041 pályázati program a tudomány-felelősség-közösség hármasához igazodva, a szakmai attitűdök és a társadalmi felelősségvállalás kialakítására kínált átfogó képzési programot. Az év kiemelt feladata, a tagok énjének (identitásának) fejlesztése volt. Abból indultunk ki, hogy a minél érettebb identitás lehet csak a garanciája a szakmai eredményességüknek, rendszeres és kiegyensúlyozott teljesítményüknek. Célunk, hogy a tagok minél sikeresebben tudjanak válaszolni az őket érő egyéni és szakmai kihívásokra az egyéni teljesítmények (kutatások előrehaladása, publikációs tevékenység) nyomán igazolódni látszik.

 

 

A pályázat kötelező elemei:

 

A program általános célja idén is az volt, hogy több oldalról támogassa a tagok szakmai fejlődését, fenntartsa kutatói motivációjukat, segítse kapcsolati hálóik kialakítását, tudatosítsa bennük a társadalmi felelősségvállalás fontosságát. 2018/2019-ben, ahogy azt fentebb már említettük biztosítottuk a tagok énjének egészséges fejlődését, és segítettünk fenntartani egy jól működő, motiváló közösséget. Mindkettő fontos egyben elengedhetetlen feltétele a tagok egyenletes szakmai fejlődésének. Az identitás érettségének elősegítését, a boldogabb és kiegyensúlyozottabb szociális környezet biztosítását célozta az a 24 órás kötelező kurzus, melyet gyakorló pszichiáter (Dr. Tiringer Aranka) segítségével 2019. tavaszán valósítottuk meg. A szakmai fejlődés a belső motiváció fenntartását is igényli, amit új programelemekkel biztosítottunk. Tagjaink jelentős része tanárszakos, akiknek igényük van a legmodernebb pedagógiai technikák megismerésére, kipróbálására. Ennek lehetőségét kínálta Tóth Imre (Soproni Múzeum, igazgató) kötelező kurzusa. Ősszel 24 óra keretében múzeum- és élménypedagógiát tanulhattak a tagok, megismerték a múzeumot, mely a kutatás és tanulás egyik legfontosabb színtere. Az órák Pécsett voltak, de 3 alkalommal Sopronba utaztak a diákok terepmunkára.

 

A pályázat keretében megvalósított kiegészítő tevékenységek: 

Tovább folytattuk a 2017 szeptemberében létrejött kutatói klub munkáját, melynek keretében 2018/19-ben a társadalmi traumák feldolgozása kapcsán kimondottan az énünk jövőjét meghatározó kérdések kerültek vizsgálatra, közös kutatások keretében. A szakmai és közösségépítő szempontból is fontos vitaestek alkalmával kimondottan a tagok kutatásához is kapcsolódó beszélgetéseket szerveztünk. Ezekben a tagok és a szakkollégium tanárainak részvételével a tehetséggondozásról, az egyéni kríziseknek és kezelésüknek a jelentőségéről, az emberi kapcsolatok fontosságáról beszélgettünk. Az új kiadvány konferencia-előadásokat tartalmaz. A kollégium tagjainak eredményeit hazai és külföldi nemzetközi konferenciákon is bemutattuk. Három tagunk egy világkonferencián Marokkóban (Global Awareness Society International) kutatási eredményei elismeréseképpen díjat kapott (Fehér Petra, Fehér Viktor és Kázmér-Mayer Szilvia).

rovat: 

Nagy sikerrel zárult Dr. Tiringer Aranka 24 órás szakszemináriuma

A szeminárium célja az volt, hogy biztosítsa a tagok énjének egészséges fejlődését, és segítsen fenntartani egy jól működő, motiváló közösséget. Mindkettő fontos, egyben elengedhetetlen feltétele a tagok egyenletes szakmai fejlődésének. Az identitás érettségének elősegítése, a boldogabb és kiegyensúlyozottabb szociális környezet biztosítása érdekében a kurzus tagjai 24 munkaórán keresztül  gondolkoztak és dolgoztak együtt a Rólunk szól! című közösségi táblajáték személyes identitást érintő kártyáinak bővítésén. A kártyák bővítése két nagy témakör mentén valósult meg: párkapcsolat és önmegvalósítás. A közös munka során nemcsak számos új  „sárga kártya” született, de a kurzus hatására néhányan új kutatás indítását tervezik, s többen számoltak be arról, hogy a szakmai munkában való aktív részvételük nagyban támogatta belső motivációjukat

rovat: 

Rövid beszámoló a 2019-es Grastyán emlékestről

Az idei Grastyán estet Lászlóné Bauer Nóra a rendezvénysorozat megálmodója és elindítója nyitotta meg, aki beszédében - képek és videoillusztrációk segítségével - visszatekintett az elmúlt hét év eseményeire. Ezt követően Lénárd László élettan professzor beszélt Grastyán Endre kutatásairól, azok közül is kiemelve a szorongás ellenszereit a motiváció és tanulást, továbbá a játék neurobiológiáját. Az izgalmas és közérthető előadást Dusa Daniella ÁOK-s szakkollégiumi tag prezentációja követte, aki a szorongás vizsgálatáról és az ennek a céljából alkalmazott állatkísérletes modellekről beszélt s kitért a téma jelentőségére az emberi pszichiátriai zavarok kezelésében is. A referátumokat Fehér Petra angol-történelem szakos szakkollégiumi tag előadása zárta, aki a Rólunk szól! című közösségi táblajáték kutatásának hátteréről, a kutatás menetéről és az eredményekről számolt be. A beszámolók után izgalmas beszélgetés alakult ki az elhangzottakról, melynek egyik eredménye, hogy Kopcsányi Gemma tüdőgyógyász doktornő javaslatára gondolkodni kezdtünk a Petra által bemutatott játéknak a betegség-elfogadás megkönnyítése céljából történő átalakításáról. Mindemellett Papp Csilla könyvtáros is remek ötleteket vetett fel a játék saját - vagyis a könyvtárismeret - területén való alkalmazására.

rovat: 

Április 26. és május 3.Tuboly-Vincze Gabriella kutatói klub napjai

A két napos megbeszélések eredményeképpen a klub tagjai tovább szélesíthették ismereteiket trauma témakörben, mely tavasszal az önmegvalósítás és a párkapcsolat kérdéskörével összefüggésben került terítékre. A már meglévő kutatások - újabb sárga kártyák (személyes identitás kártyák) gyarapodását eredményezték, míg néhány új kutatás ötlete is megfogalmazódott. Ezek közül egy hamarosan szakdolgozat formájában fog testet ölteni, egy másik pedig terveink szerint új szeminárium elindítását eredményezi 2019 őszén. 

rovat: 

GRASTYÁN emlékest

Szeretettel várjuk a Grastyán Endre emlékestre 2019. április 11-én

Idén nem a megszokott időpontban, de hagyományainkhoz ragaszkodva megemlékezünk Grastyán Endréről.
 

 

Szeretettel várjuk a Grastyán Endre emlékestre 2019. április 11-én,  (csütörtökön) 18 órára  a CSGYK Minerva Fiókkönyvtárába.
 
Az est témája a "szorongás" lesz, amelyről a Grastyán Szakkollégium fiatal kutatói tartanak előadást.
 
Részletek a  meghívóban

 

rovat: 

Nagy sikerrel zárult Dr. Tiringer Aranka 24 órás szakszemináriuma

Dr. Tiringer Aranka

Nagy sikerrel zárult Dr. Tiringer Aranka 24 órás szakszemináriuma

 

A szeminárium célja az volt, hogy biztosítsa a tagok énjének egészséges fejlődését, és segítsen fenntartani egy jól működő, motiváló közösséget. Mindkettő fontos, egyben elengedhetetlen feltétele a tagok egyenletes szakmai fejlődésének. Az identitás érettségének elősegítése, a boldogabb és kiegyensúlyozottabb szociális környezet biztosítása érdekében a kurzus tagjai 24 munkaórán keresztül  gondolkoztak és dolgoztak együtt a Rólunk szól! című közösségi táblajáték személyes identitást érintő kártyáinak bővítésén. A kártyák bővítése két nagy témakör mentén valósult meg: párkapcsolat és önmegvalósítás. A közös munka során nemcsak számos új  „sárga kártya” született, de a kurzus hatására néhányan új kutatás indítását tervezik, s többen számoltak be arról, hogy a szakmai munkában való aktív részvételük nagyban támogatta belső motivációjukat.

 

Képgaléria

 

rovat: 

MEGHÍVÓ - ERIN DUFFY előadására

ERIN DUFFY: 21st Century Education – How School CAN be

MEGHÍVÓ 
 
 
ERIN DUFFY: 21st Century Education – How School CAN be
 
Helyszín: PTE, BTK-TTK Kari Tanácsterem (Pécs, Ifjúság útja 6.) Időpont: 2019. április 5. 13.00- 13.30 óra Kérdések, vita 13.30-14.00
 
Erin Duffy, az amerikai Seacrest Country Day School igazgatónője az alap- es középfokú oktatásban szükséges irányváltásról beszél, melynek kapcsán a 21. századi releváns es alkalmazható kompetencia alapú készségek fejlesztését állítja a fókuszba. Egészen pontosan a tranzakcionális oktatasi modellről a transzformációs oktatási modellre való átállás szükségességét hangsúlyozza. A Seacrest Country Day School példája és esettanulmánya alapján bemutatja, hogyan működik a gyakorlatban a kérdezés/érdeklődés/vizsgálat-alapú tanulási modell a korai fejlődéstől (6 hetes kortól) a középiskolai érettségi szintig.
 
 
 
 
 
Dr. Rab Virág sk.      Szakkollégium vezető-tanára
 
 
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
 Grastyán Endre Szakkollégium
H-7622 Pécs  Vasvári Pál u. 4. +36304174544  
 
 
 
 
 
Erin Duffy Head of school - Seacrest Country Day School, Naples, FL, USA
 
Erin Duffy was appointed Head of School of Seacrest Country Day School in Naples, Florida, USA, in 2016, following twelve years as Head of Upper School (grades 9 – 12) where she continues to teach senior-level composition and literature. She is the former Director of the Preparatory Component for Prep for Prep, a leadership development and gifted education program founded in 1978 targeted toward high achieving minority students in New York City public, charter and parochial schools. Mrs. Duffy received her undergraduate degree in literature from Geneva College and was graduated Summa Cum Laude from Duquesne University where she received her master’s degree in literature.   
 
Mrs. Duffy is a passionate educator and visionary leader of 21st century education. The National Association of Independent Schools and the Florida Council of Independent Schools recognize Mrs. Duffy for her knowledge of inquiry-based learning and progressive models for developing educators and students into intellectually engaging, critical thinkers who become leaders and global change makers. Mrs. Duffy also serves on the Board of Independent Curriculum Group and is a regular speaker at national conferences on education and inquirydriven learning.

rovat: 

MEGHÍVÓ - KONFERENCIA MEGNYITÓRA, KOSZORÚZÁSRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

 

 

 

KONFERENCIA MEGNYITÓRA, KOSZORÚZÁSRA

 

 

 

 

 

HELYE: Pécsi Tudományegyetem, Élettani Intézet előcsarnoka, Grastyán Endre emléktáblája

 

Pécs, Szigeti út

 

 

 

IDEJE: 2019.04.03. szerda 9.45-10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Karádi Zoltán

 

Intézetigazgató, egyetemi tanár

 

 

 

Dr. Rab Virág

 

A szakkollégium vezető-tanára

 

rovat: 

FELVÉTELI 2018/2019

 

A PTE Grastyán Endre Szakkollégium felvételt hirdet
a 2018/2019-es tanév tavaszi szemeszterében

 

 

A PTE Grastyán Endre Szakkollégium 

 

felvételt hirdet 

 

a 2018/2019-es tanévre

 

 

 

Felvételizhet minden, a Pécsi Tudományegyetem bármely karán és évfolyamán tanuló nappali tagozatos, graduális vagy doktori képzésben résztvevő hallgató!

 

 

 

A jelentkezés módja: A jelentkezési lapot a mellékletekkel együtt a grastyanfelveteli@gmail.com címre kérjük elküldeni.  

 

Minden dokumentumot elektronikus formában kell beadni!

 

 

 

Jelentkezési határidő: 2019. március 15.

 

Felvételi elbeszélgetés: Kiértesítés szerint, a március 20-i héten.

 

 

 

Beadandó dokumentumok: 

 

1.    Kitöltött jelentkezési lap

 

2.    Szakmai önéletrajz és

 

3.    Korábbi tudományos munka igazolása (demonstrátor, diákköri szereplés, konferenciák, publikációk)

 

4.    Részletes kutatási– és munkaterv, illetve a szakkollégiumi tagsággal kapcsolatos elképzelések vázlata (1-2 gépelt oldal terjedelemben)

 

5.    Egy szaktanári ajánlás (tanszékvezető/kutatásvezető/konzulens)

 

6.    Index-másolat az utolsó két lezárt félévről

 

7.    Nyelvtudást igazoló dokumentumok

 

 

 

A hiányos pályázatokat a szakkollégiumi tanácsnak nem áll módjában elbírálni!

 

 

 

Minden érdeklődő hallgatót szeretettel várunk!

 

 

 

 

 

 

 

Felhívás plakát: plakát

 

Jelentkezési lap: jelentkezesi_lap

 

rovat: 

Oldalak

Feliratkozás RSS - Egyéb csatornájára
You shall not pass!