Pécsi Tudományegyetem

Grastyán Endre Szakkollégium

 

 

Kutatói Klub programja a 2018/2019-es tanévben

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A trauma médiumai a kortárs összeesküvés-eméletek tükrében – kutatói klub

Abstract: A kutatószeminárium egy kurzussorozat része, melyben a minden szemeszteren átívelő kapcsot a társadalmi traumák populáris médiumainak vizsgálata adja. Jelen kutatói klub sajátossága, hogy olyan jelenségek elemzését tűzte ki célul, amelyek látszólag semmilyen kapcsolatban nem állnak a klasszikus értelemben vett történelmi, kulturális, társadalmi stb. traumákkal, a működésük és a létrehozásuk mögötti motiváció viszont nagyon is hasonló, így egészen más, de fontos és rendkívül finom, árnyalatnyi problémákra is rávilágíthatnak.

 

A kutatószeminárium kettős céllal indul:

Egy praktikus: segíteni a hallgatókat a saját, témához kapcsolódó minikutatásaik módszertani és elméleti kereteinek megtalálásában, a kutatás kibontakoztatásában (akár szakdolgozat, akár TDK-dolgozat formájában), valamint

egy szakmai, tudományos: kortárs társadalmi traumanarratíván alapuló jelenségek vizsgálatán keresztül bemutni egy lehetséges társadalomtudományi/antropológiai értelmezési alternatívát a társadalmi traumák működésére

 

A kurzus alapvetően két nagyon blokkból fog állni (ez két időpontot is jelent):

1. Az első egyközös gondolkodáson alapuló elméletorientált alkalom lesz, és megismerkedünk:

- a kulturális/társadalmi trauma fogalmával, lehetséges értelmezéseivel, tudományos megközelítéseivel;

- klasszikusnak számító traumák (holokauszt, rabszolgaság, ruandai mészárlás stb.) különféle műfajú médiumokban (újságcikkek, megemlékezési szertartások, filmek, képzőművészet stb.) való megjelenésével;

- beszélgetünk kortárs traumanarratívákon alapuló jelenségek, mozgalmak elemzési lehetőségeiről (konteók: Oltáskritikus Életvédők Szövetsége, Chemtrail; Másállapotot a Szülészetben Mozgalom, evidence based orvoslás populáris megjelenítése stb.)

 

2. A második – gyakorlati - alkalom, mely a vizsgaidőszak 2. felében kerül megtartásra, egyszerre lesz közös műhelymunka és a kurzus teljesítésének alkalma:

- minden hallgató kiválaszt egy, az órán tárgyalt kortárs jelenséget, és a megismert elméleti és módszertani kapaszkodókat felhasználva egy 15-20 perces előadás keretében bemutatja a témához kapcsolódó minikutatását.

 

A kurzus végi konferencia nyilvános lesz.

Várok mindenkit szeretettel!

 

Tuboly-Vincze Gabriella

 

Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

 

rovat: 
You shall not pass!