Pécsi Tudományegyetem

Grastyán Endre Szakkollégium

 

 

In Between?

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Megkezdődött a jelentkezés az In Between? című oktatási projekt második részére 

 

Elbeszélt történetek nyomában Európa határvidékein

Az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata megkezdte a jelentkezők toborzását az In Between? Elbeszélt történetek nyomában Európa határvidékein című projekt második részére, mely a 18–25 év közötti fiatalokat célozza meg. Az európai fiatalok útja ezúttal az Ausztria és Szlovénia határvidékén fekvő Graz környékére; a Csehország, Németország és Lengyelország találkozásánál elterülő Cseh-Svájcba; a magyar-horvát határ mentén húzódó Duna és Dráva medencéjéhez, valamint a Szlovákia, Ukrajna és Magyarország találkozásánál lévő Kárpátaljára vezet majd.

 

Az „In Between? Elbeszélt történetek nyomában Európa határvidékein” elnevezésű projekt az európai fiatalokat arra buzdítja, hogy a XX. század történelmét az események átélőivel folytatott beszélgetéseken keresztül ismerjék meg. A jelentkezési határidő 2016. július 17.

 

A projekt keretében néhány fős, fiatalokból álló csoportok indulnak útnak Európa négy kulturálisan összetett határvidéki régiójába, hogy a helyiekkel való találkozások során rendszerezzék a családi archívumokat és rögzítsék a visszaemlékezéseket.

 

A tanulmányi kirándulás (2016. szeptember 16-22) megkezdése előtt a kiválasztott jelentkezők avatott szakemberek vezetésével a legújabb kori történelemről, az oral historyról, a kulturális antropológiáról és a digitalizálásról szóló műhelyfoglalkozásokon (2016. szeptember 12-15) vesznek részt. A fiatalok megismerkednek az interjúkészítés, valamint az emléktárgyak és dokumentumok digitalizálásának titkaival, illetve ismereteket szereznek a meglátogatandó régiók történelméről és egyéni sajátosságairól is. Ezt követően a projekt résztvevői ötfős csoportokra osztva határvidéki településekre látogatnak el, ahol hét napot fognak eltölteni.

 

 

Miközben helyi, személyes történeteket keresnek, a fiatalok a gyakorlatban is megismerkednek a múlt kutatásának és dokumentálásának eszközeivel, módszereivel. Az ilyen módon összegyűjtött emlékek, hang- és videofelvételek, fotók, levelek, illetve beszkennelt dokumentumok és a mindennapi életről tanúskodó más emlékek fogják az utazásról készítendő beszámoló alapját képezni.

A projektben való részvétel nem csak arra remek alkalom, hogy a fiatalok készségei fejlődjenek a történelmi és néprajzi terepkutatások területén, hanem lehetővé teszi azt is, hogy tudásukat elmélyítsék a XX. század folyamán Európában lejátszódott történelmi folyamatokkal kapcsolatban. Az összegyűjtött dokumentációs anyag Európa négy, kulturálisan és történelmileg összetett régiójának múltját fogja bemutatni családi felvételeken és elbeszéléseken keresztül, és a projektet összegző konferencia témája lesz, melyre 2016 decemberében kerül sor Varsóban kulturális antropológusok, történészek és az oral history kutatóinak részvételével.

A szervezők húsz olyan 18–25 éves fiatalt keresnek, akik szívesen kipróbálnák magukat a legújabb kori történelmi emlékezet kutatásának területén.

 

A projektre a www.enrs.eu/inbetween címen elérhető jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni, melyet legkésőbb 2016. július 17-ig kell visszaküldeni. A jelentkezések elbírálásakor elsősorban a jelentkezők motivációját, nyitottságát és együttműködési készségét veszik figyelembe. A részvétel feltétele az angol, illetve egy, a kiválaszott régióban beszélt nyelv ismerete.

További információ és jelentkezési lap: www.enrs.eu/inbetween
Jelentkezési határidő: 2016.07.17.


Szervező:
Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata

--------------------------------------------

Az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata (ENRS) egy olyan nemzetközi vállalkozás, melynek célja a XX. századi Európa történelmének kutatása, dokumentálása, népszerűsítése, valamint az arra való emlékeztetés, különös tekintettel a diktatúrákra, a háborúkra és az elnyomással szemben álló társadalomra. A Hálózat tagja Magyarország, Lengyelország, Németország, Szlovákia és Románia, megfigyelői státusszal rendelkezik Ausztria, Csehország, Albánia és Lettország. További információ: www.enrs.eu és www.facebook.com/enrs.eu.

 

Sajtóinformáció:
Karolina Dziełak, karolina.dzielak@enrs.eu, +48 22 891 25 14

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásában az „Európa a polgárokért” program keretein belül valósul meg.

 

 

 

Recruitment begins for the second edition of the educational project In Between?

Searching for local histories in borderlands of Europe

 

 

 

The European Network Remembrance and Solidarity launches the recruitment process for the second edition of the project called In Between? Searching for local histories in borderlands of Europe whose target group is young people aged 18-25. This time around, young Europeans are going to travel to the region on the Austrian-Slovenian border near Graz; Czech Switzerland where the Czech Republic, Germany and Poland meet; the basin of the Danube and Drava rivers on the Hungarian-Croatian border; as well as Transcarpathia, a borderland of Slovakia, Ukraine and Hungary.

 

The project In Between? Searching for local histories in borderlands of Europe aims at encouraging a young generation of Europeans to explore 20th-century history through talking to those who have lived it. The participant recruitment process closes on 17th of July 2016.

 

Following the project formula, groups of few young people each will go to four European multicultural border regions in order to meet local residents and help them systematise family archives and record their memories.

 

Before the start of the study visits (16-22.09), the project participants will take part in workshops (12-15.09) delivered by experts in most recent history, oral history, cultural anthropology and archival studies. The young people are going to learn the craft of testimony collection, interviewing and digitisation of tokens of remembrance and documents as well as the specific features and history of the regions they visit. Then they will be divided into groups of five to go to border towns and other localities for seven days.  

 

Searching for local personal stories which are part of the multicultural landscape of the selected regions,  the young persons will become familiar in practice with tools and methods for exploring and documenting the past. The memories, sound and video recordings, photographs, letters as well as scanned documents and other pieces testifying to the daily life of the communities will constitute a basis for building accounts of their travels.  

 

The project will offer the participants an opportunity to not just develop their competences in terms of historical and ethnographic field studies but also to improve their knowledge of the historical processes in 20th-century Europe. Recorded on family photographs and in stories, the documentary material they collect which reflects the past of the four European regions - with their cultural and historical complexities - will become the theme of a project closing conference. The event to be held in Warsaw in December 2016 will feature debates with cultural anthropologists, historians and oral history researchers.

The organisers are looking for twenty young people, both university students and freelancers aged 18-25, wishing to have a try at examining human memory of most recent history.  

 

 

To participate in the project, complete the recruitment form available at www.enrs.eu/inbetween before 17th of July 2016. The factors to be considered include the candidates' motivation to participate in the project, their openness and readiness to cooperate. Knowledge of English and one of the languages used in the selected region is a must.

More information and the application form available at: www.enrs.eu/inbetween
Application submission deadline: 17 July 2016

 

Organiser: European Network Remembrance and Solidarity

--------------------------------------------

European Network Remembrance and Solidarity (ENRS) is an international initiative which focuses on researching, documenting and disseminating knowledge about Europe's 20th-century history and ways it is commemorated with a special focus on periods of dictatorships, wars,
and public opposition in the face of captivity. The Network's current members are Germany, Poland, Slovakia, Hungary and Romania, while Austria, the Czech Republic, Albania and Latvia have the status of an observer. More information available at: www.enrs.eu and the FB profile www.facebook.com/enrs.eu.

Contact for the media:
Karolina Dziełak, karolina.dzielak@enrs.eu, +48 22 891 25 14

 

Project co-funded by the European Union under its “Europe for Citizens” programme.

 

rovat: 
You shall not pass!